Algemene voorwaarden met betrekking tot het volgen van cursussen

BETALINGSPROCEDURE

De betaling van zowel de aanbetaling als (het restant van) de cursusprijs dienen vooraf te geschieden. De aanbetaling dient te geschieden bij inschrijving voor de cursus en het restant uiterlijk bij aanvang van de cursus. Betaling kan op twee manieren gebeuren, t.w.:

1)     Contante of pinbetaling bij Fata Aquana
2)     Storting op bankrekening  NL 94 RABO 0365.941.921 t.n.v.
        Fata Aquana, Bedrijvenpark Forepark, Theems 31  2491 BR  DEN HAAG
        onder vermelding van naam, cursus en startdatum


AANWEZIGHEID EN ANNULERING

Cursisten dienen er rekening mee te houden dat het cursusrooster vaststaat en hier niet van afgeweken  kan worden, tenzij van te voren anders is afgesproken.
De annuleringsvoorwaarden gelden ook voor afspraken buiten het standaard lesrooster of voor privecursussen.

Bij afwezigheid tijdens de cursus vanwege onvoorziene omstandigheden kan in persoonlijk overleg met de instructeur bekeken worden óf en wanneer inhaallessen mogelijk zijn.
Indien er om andere redenen sprake is van afwezigheid, dan kan men doorschuiven naar de volgende cursus, waarbij een bijbetaling van minimaal € 35,00 moet worden gedaan. De bijbetaling is afhankelijk van het soort cursus dat men volgt en hoe ver men is gevorderd.
In plaats van doorschuiven naar de volgende cursus kan men eventueel privé-lessen volgen. De kosten hiervoor zijn: theorieles € 20,00, zwembadles € 30,00 en buitenwaterduik € 45,00

Annulering  voor een ingeschreven cursus dient schriftelijk te worden gedaan. Bij annulering:

1)    Minstens 1 week voor het begin van de cursus wordt het inschrijfgeld ter vergoeding van administratie- en reserveringskosten behouden. Het restant van het cursusgeld wordt terugbetaald.

2)    Binnen 1 week voor het begin van de cursus wordt het inschrijfgeld en 50% van het restant van de cursusprijs behouden. Bij annulering vanwege gezondheidsredenen (doktersverklaring noodzakelijk) wordt alleen het inschrijfgeld ter vergoeding van de administratiekosten behouden.

Na aanvang van de cursus is er geen annulering of terugbetaling meer mogelijk, tenzij de kandidaat annuleert om gezondheidsredenen. In dit geval wordt het volgende terug betaald:

                na 1/4 van de cursus: 70% van de cursusprijs minus het inschrijfgeld
                na 1/2 van de cursus: 50% van de cursusprijs minus het inschrijfgeld.

Na meer dan de helft van de cursus vinden er geen vergoedingen meer plaats.